phoca_thumb_l_015W sobotę 4 lutego 2013 r., w auli Zespołu Szkół w Staszowie już po raz 15. wręczono ,,Staszowskie Stambułki” doroczne nagrody dla staszowskich przedsiębiorców i osób spoza powiatu, którzy w minionym roku przyczynili się do gospodarczego rozwoju ziemi staszowskiej. Sama statuetka nawiązuje do kilkusetletniej tradycji produkowania w Staszowie ceramicznych fajek o uznanej w Europie jakości, które były w swej dużej części sprzedawane do Stambułu.

W kategorii II: „Jednostka organizacyjna/firma, która osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim roku”, ,,Stambułkę” otrzymali:

Przychodnia Rodzinna w Staszowie. Przychodnia działa od stycznia 2009 roku. Jej zadaniem jest prowadzenie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Nadrzędnym celem firmy jest świadczenie usług medycznych całym rodzinom. Przychodnia Rodzinna w Staszowie, prowadzi również profilaktyczne programy zdrowotne dla pacjentów z województwa, takie jak: „Program profilaktyki chorób odtytoniowych” czy „Program przeciwdziałaniu chorób układu krążenia”. Personel aktywnie uczestniczy w życiu staszowskiej społeczności, zabezpieczając opiekę medyczną imprez kulturalnych i sportowych. Uczestniczy w Programie „Patron” Polskiej Federacji Chorych na Astmę, współdziała także z Prywatną Kliniką Leczenia Uzależnień,  oraz Stowarzyszeniem Transplantacji Serca w Zabrzu. W 2011 roku, Przychodnia jako jedyna w województwie, otrzymała po audycie certyfikat „Przyjazna Przychodnia” i jako jedna z pierwszych w kraju zadeklarowała przystąpienie do ,,Klastra Innowacji Przyjazna Przychodnia”.

stamnulki3