Badanie USG piersi

Na czym polega ultrasonograficzne badanie piersi? Ważnym elementem diagnostyki zmian nowotworowych piersi jest badanie ultrasonograficzne. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i w zupełności bezpieczne. Polega na operowaniu generowanymi przez urządzenie ultradźwiękami, które zapewniają wysoką czułość uzyskiwanego obrazu, a to z kolei pozwala zaobserwować drobne, kilkumilimetrowe zmiany. Zaletą metody jest możlwiość wielostronnego poglądu na każdą z nich.…