Medycyna Rodzinna jest podstawą systemów medycznych na świecie. Działania profilaktyczne, opieka nad pacjentem przewlekłe chorym, pomoc w okresie zwiększonej zachorowalności to główne cele tej dziedziny. Profesjonalna diagnoza lekarza podstawowej opieki zdrowotnej kieruje pacjenta do specjalisty.

„Nadrzędnym celem firmy jest świadczenie usług medycznych całym rodzinom. Tworząc klimat współdziałania z pacjentami i rodzinną atmosferę zakład realizuje misję by być bliżej pacjenta. Obecnie 5 tysięcy mieszkańców Powiatu Staszowskiego korzysta z porad medycznych pediatrów i lekarzy rodzinnych Przychodni, oraz gabinetu zabiegowego prowadzonego przez wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Liczba obsługiwanych pacjentów rośnie w każdym miesiącu od 8 lat.

Medycyna Rodzinna jest podstawą systemów medycznych na świecie. Działania profilaktyczne, opieka nad pacjentem przewlekłe chorym, pomoc w okresie zwiększonej zachorowalności to główne cele tej dziedziny. Profesjonalna diagnoza lekarza podstawowej opieki zdrowotnej kieruje pacjenta do specjalisty.

Przychodnia Rodzinna w Staszowie poza codziennymi działaniami medycznymi, prowadzi również profilaktyczne programy zdrowotne dla pacjentów z województwa, takie jak „Program profilaktyki chorób odtytoniowych”, czy „Program przeciwdziałaniu chorób układu krążenia” – realizowany na bazie kontraktów z NFZ. Personel aktywnie uczestniczy w życiu społeczności, tworząc obstawę medyczną imprez kulturalnych i sportowych.

Zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek, oraz aktywność Przychodni Rodzinnej są bardzo dobrze przyjmowane na lokalnym rynku. Stało się to mobilizacją do rozwoju kadrowego Przychodni. Pracownicy Przychodni podlegają regularnym, finansowanym przez firmę szkoleniom, a podnosząc swoje kwalifikacje dążą do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie.

Całość działań Przychodni Rodzinnej w Staszowie pozwala realizować jej misję: „Przychodnia Rodzinna przyjazna dla całej Rodziny”.