Pielęgniarka koordynująca – Barbara Kansy

Mgr Pielęgniarstwa – Paulina Strąk

Pielęgniarka licencjonowana – Dorota Galus

Pielęgniarka licencjonowana – Natalia Wilk

Pielęgniarka licencjonowana – Agnieszka Kaczorowska