przychodnia_kombaNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijach oraz Przychodnia Rodzinna w Staszowie przystąpiły dziś do Świętokrzyskiego Programu Przychodnie Przyjazne Kombatantom.  W uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych, a placówkami zdrowia wzięli udział Beata Oczkowicz, wicewojewoda świętokrzyski i Maciej Lis, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Świętokrzyski Program „Przychodnie Przyjazne Kombatantom” powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach w porozumieniu z Zarządem Województwa. Zapewnić ma on kombatantom i osobom represjonowanym pełną realizację i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz dogodne warunki leczenia.

NZOZ Kije i Przychodnia Rodzinna w Staszowie jako pierwsze tego typu placówki przystąpiły  do Świętokrzyskiego Programu Przychodnie Przyjazne Kombatantom. – Jestem bardzo dumna, że  przychodnia, którą zarządzam dołączyła do  programu. Mam nadzieję, że nasz personel oraz usługi jakie oferujemy spełni Państwa oczekiwania – mówiła kierownik lek. med. Bożena Ryczkowska – Kurdziel  Przychodni Rodzinnej w Staszowie.

Świętokrzyski Program „Przychodnie/Szpitale Przyjazne Kombatantom” realizuje Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do tej pory porozumienie podpisało już siedem zakładów opieki zdrowotnej z regionu świętokrzyskiego. Program ma charakter otwarty, więc  mogą do niego przystępować – na zasadach dobrowolności – inne placówki ochrony zdrowia działające na terenie województwa świętokrzyskiego, niezależnie od organu założycielskiego lub statusu prawnego.