Nadrzędnym celem firmy jest świadczenie usług medycznych dla całej rodziny. Realizacja usług musi być na najwyższym możliwym poziomie. Tworząc klimat współdziałania z pacjentami i rodzinną atmosferę, zakład realizuje zadanie by być bliżej pacjenta. Całość działań Przychodni Rodzinnej w Staszowie pozwala realizować jej misję.

MISJA PRZYCHODNI

„Przychodnia Rodzinna przyjazna dla całej Rodziny”

POLITYKA JAKOŚCI

Celem działania Przychodni jest uzyskanie najlepszych efektów w zakresie profilaktyki i leczenia, uzyskując jednocześnie aprobatę i wysoką ocenę pacjentów co do jakości świadczonych usług. Wszystkie działania kierownictwa ukierunkowują Przychodnię na potrzeby i oczekiwania pacjentów, oraz mają jako cel zwiększenie zaufania oraz zadowolenia pacjentów, współpracowników i dostawców. Zadaniem kierownictwa jest ciągłe racjonalizowanie i optymalizowanie konfiguracji wszystkich procesów realizowanych w Przychodni.

CELE POLITYKI JAKOŚCI

– Budowanie przyjaznej i bezpiecznej współpracy z pacjentami
– Pełne zaangażowanie właścicieli, kierownictwa i wszystkich współpracowników
– Świadczenie usług zawsze na tym samym wysokim poziomie
– Efektywne wykorzystanie potencjału zespołu
– Stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
– Stosowanie nowoczesnych metod pielęgnacyjnych, diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych i technologii medycznej zgodnie z aktualną widzą medyczną i oczekiwaniami pacjentów
– Racjonalizacje kosztów działalności oraz zapewnienia dodatniego wyniku finansowego
– W zależności od potrzeb naszych pacjentów rozwijanie nowych usług
– Doskonalenie realizowanych procesów i systemu zarządzania jakością dla zwiększenia zadowolenia pacjentów
– Monitorowanie i reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz wśród stron zainteresowanych celem minimalizowania ryzyka i maksymalizowania wykorzystania pojawiających się szans
– Realizację usług z przestrzeganiem i poszanowaniem mających zastosowanie wymagań, w szczególności prawa pacjenta oraz spełnienie wymagań prawnych normy ISO 9001

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów deklaruję zapewnienie niezbędnych zasobów, spełnienie mających zastosowanie wymagań, stałe doskonalenie systemu oraz aktualizację polityki i celów jakości.