Projekt Działaj lokalnie: Start Młodych Ambasadorek

Projekt uświadamiający, współfinansowany z Funduszu Europejskiego, skierowany do młodych dziewcząt i kobiet obejmujący szkolenia, wykłady i warszaty z metod planowania rodziny.
Wzrost zainteresowania działalnością Ambasadorek skutkował również cyklem wykładów z profilaktyki narządu rodnego i gruczołu piersiowego.
Całe działanie wynikło z zauważonej przez nas potrzeby kontaktu młodych dziewczyn z doświadczoną położną oraz odpowiedzi na pytania, które są kluczowe, a wielu wydają się być banalne. Ponieważ żyjemy w dobie tak powszechnego dostępu do Internetu wiedza wielu młodych dziewcząt bywa bardzo powierzchowna.

W wyniku dotacji otrzymanej na realizację projektu, nasi wykfalifikowani pracownicy mieli możliwość organizowania spotkań z młodzieżą, wdrażania ich w dorosłe życie.

____________________________________________

Konferencja „Rola Jednostek Samorządów Terytorialnych w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”

18 grudnia 2015 roku Przychodnia Rodzinna w Staszowie zorganizowała Konferencję pod tytułem „Rola Jednostek Samorządów Terytorialnych w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”.

Konferencję objął honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, przy współudziale przedstawicieli Stowarzyszenia „Parasol dla życia” z Panią Sabiną Szafraniec Prezesem Stowarzyszenia na czele.

Szczególnym gościem był Pan Dr n. med. Marian Patrzałek, nasz krajan, wieloletni orędownik szczepień w Polsce. Inicjator szczepień finansowanych z funduszy samorządowych w Kielcach. Prace naukowe Pana Doktora wykazujące faktycznie mniejszą ilość zachorowań na Choroby Inwazyjne po zaszczepieniu są do tej pory cytowane w piśmiennictwie na świecie.

Wykładowcami byli ponadto Pani dr n.med. Ewa Sala- ordynator Oddziału Pediatrii Staszowskiego Szpital, przedstawiająca obraz Choroby Pnemokokowej i Meningokokowej, wraz z możliwymi następstwami.

Jako nieoficjalny koordynator szczepień w roku 2015 w powiecie staszowskim zaprezentowałam podsumowanie naszych działań. Z dumą mogę powiedzieć, że świadomość rodziców w naszym mieście jest bardzo duża i prawie 70% dzieci zostało zaszczepionych z pieniędzy Gminy.
Pan Dr Patrzałek, Pani Sabina Szafraniec otrzymali oficjalne podziękowania od Pani Burmistrz Ewy Kondek.
Ja natomiast składam podziękowania w imieniu swoim i rodziców dzieci za możliwość współpracy w zakresie promocji zdrowia na ręce Pana Burmistrza.
Żałuję jednak, że mimo otwarcia drogi do współpracy środowiska medycznego i Urzędu Miasta, działania promocyjne zaczynamy w 2016 roku tak późno- od kwietnia. Mam nadzieję, że ilość dzieci, które zostaną objęte szczepieniem będzie co najmniej tak wysoka jak w roku poprzednim.

Bożena Ryczkowska-Kurdziel

____________________________________________

„Zapobieganie chorobom kobiecym. Świadome macierzyństwo.”

Jesteśmy przedsiębiorstwem leczniczym, które od 5 lat działa na lokalnym rynku medycznym. Poza podstawową działalnością związaną z kontraktem z Narodowym Funduszem zdrowia, naszą pasją jest promocja zdrowia. Prowadzimy wiele programów profilaktycznych.

Od 2012 roku zaangażowaliśmy nasze siły w utworzenie projektu, związanego z promowaniem działań Gabinetu Położnej Środowiskowo-Rodzinnej.

Medialne wykłady, których tematyka związana jest z profilaktyką chorób narządu rodnego, piersi i antykoncepcją, spotkała się w powiecie staszowskim z dużym zainteresowaniem. Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych wskazywali na wielką potrzebę takich spotkań, co zbiegło się z naszą obserwacją w tym zakresie.

Prowadzimy wykłady w sezonie jesiennym dla dziewcząt trzecich klas szkół średnich, a drugi wykład w sezonie wiosennym jest przeznaczony dla klas drugich tychże szkół. W kolejnym roku szkolnym, uczniowie z klas drugich są słuchaczami wykładu jesiennego. Tak prowadzona promocja Gabinetu Położnej Środowiskowo-Rodzinnej z pewnością przysłuży się promocji zdrowia w tak delikatnej sferze, a kontakt, który nawiążą dziewczęta w trakcie spotkania z położną jest bezcenny. Wykłady prowadzi doświadczona, choć młoda mgr położnictwa- Pani Marta Augustyńska.

Projekt powadzony jest w prawie całym powiecie staszowskim, oraz od 2013 roku przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Kielcach i osobistym zaangażowaniu Pani Kurator Małgorzaty Muzoł także na terenie miasta Kielce.

____________________________________________

Profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu zapobieganie chorobom przez wykorzystywanie szczepień ochronnych.

„Profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu zapobieganie chorobom przez wykorzystywanie szczepień ochronnych”

W lipcu 2013 roku na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Staszów złożono projekt programu, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z miasta Staszów. Zakłada szczepienia dofinansowane z budżetu Miasta przecie Pneumokokom dla dwulatków, oraz szczepienia ochronne przeciw meningokom dla 12 latków. Projekt miał rekomendacje Pani Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Staszów, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

List do Burmistrza w sprawie projektu (*.PDF)

We wrześniu 2013 lek med. Bożena Ryczkowska-Kurdziel zaproszona była na obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska przy Radzie Miejskiej w Staszowie, gdzie zaprezentowała wykład o proponowanym projekcie i odpowiedziała na nurtujące Radnych pytania. W obradach uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Romuald Garczewski, oraz Pani Burmistrz Henryka Markowska.

Przychodnia Rodzinna w Staszowie, a właściwie cały Zespół pragnie podziękować za możliwość przedstawienia programu  Panu Jerzemu Kozioł- przewodniczącemu Komisji i pragniemy mieć nadzieję na pozytywne rozpatrzenie projektu- tak bardzo ważnego dla naszych dzieci.

Odpowiedź Burmistrza MiG Staszów (.jpg)

„W związku z otrzymaniem w 2013 roku od Pana Burmistrza pisma o w/w treści z przykrością informujemy, że nie udało nam się przekonać władz Staszowa do konieczności podjęcia tak ważnego wyzwania jakim jest profilaktyka zdrowotna w zakresie ochrony naszych dzieci przeciwko inwazyjnym chorobom takim jak sepsa meningokokowa oraz pneumokokowe zapalenie opon mózgowych. Uznając jednak fakt trudności finansowych i ciesząc się z pozostawienia nam drogi do dalszych negocjacji informujemy, że będziemy dalej starali się wzorem ościennych powiatów w których szczepienia są finansowane przez Gminy (Połaniec, Bogoria), prowadzić rozmowy, aby być może w przyszłym roku taki projekt został wprowadzony do budżetu Gminy. Bardzo nam zależy, żeby profilaktyczne programy zdrowotne otrzymały przychylność władz naszego miasta. Na pewno będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w naszych działaniach. Jeśli mają Państwo propozycje w tej sprawie czekamy na wsparcie.”

Bożena Ryczkowska-Kurdziel